Rekordowy rok Grupy Archicom – zysk netto wzrósł do 42,78 mln zł w 2015 r.

  • Rekordowa sprzedaż – 611 mieszkań
  • Rekordowa liczba przekazań – 490 lokali
  • Przychody wyniosły 156,58 mln zł, o 21,7 proc. więcej niż w 2014 r.
  • Skonsolidowany zysk netto wzrósł o 12,8 proc. do 42,78 mln zł osiągając najwyższy poziom w historii
  • Planowana dywidenda na poziomie 50 proc. zysku netto
  • Dobre perspektywy na 2016 – oczekiwana sprzedaż ponad 800 mieszkań, 1.232 ukończonych mieszkań, kumulacja przekazań w drugiej połowie 2016 r.

 

Ubiegły rok pod wieloma względami był rekordowy dla Grupy Archicom. Sprzedaliśmy 611 mieszkań, najwięcej w historii, wynik netto na poziomie 42,78 mln zł również był rekordowy. Realizujemy deklaracje składane podczas oferty publicznej. Dobre wyniki dają podstawę do wypłaty dywidendy w wysokości połowy zysku netto Grupy – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicom. – Co równie ważne, położyliśmy fundamenty pod nasz przyszły rozwój poszerzyliśmy bank ziemi, a nasze zadłużenie jest na niskim poziomie. Oczekujemy, że utrzymamy wysokie tempo wzrostu, co wpłynie pozytywnie na wyniki w kolejnych latach. Naszym celem na rok 2016 jest przekroczenie liczby 800 sprzedanych lokali.

2014 2015 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 520 611 +17,5%
Przekazania 411 490 +19,2%
Mieszkania w ofercie 657 1012 +54,0%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 128,66 156,58 +21,7%
EBITDA 44,04 44,98 +2,1%
EBIT 43,01 43,09 +0,2%
Zysk netto 37,91 42,78 +12,8%
Wskaźniki
Marża EBITDA 34,2% 28,7%
Marża netto 29,5% 27,3%

 

Umiejętnie wykorzystując sprzyjające warunki rynkowe – niskie stopy procentowe, wysoki popyt na mieszkania i ewoluujące gusta klientów, Archicom sprzedał rekordowe 611 mieszkań, poprawiając wynik z 2014 r. o 17,5 proc. Największą popularnością cieszyły się lokale na osiedlu społecznym Olimpia Port, gdzie klienci kupili ich 227. Zdecydowana większość sprzedaży to mieszkania, które zostaną oddane do użytku w latach 2016-2017 i wtedy będą wpływać na wyniki finansowe.

Solidne wyniki operacyjne – 490 podpisane akty notarialne w 2015 r. (wzrost o 19,2 proc. r/r) – pozwoliły na zwiększenie przychodów we stosunku do 2014 r. o 21,7 proc. do 156,58 mln zł. Zysk EBITDA zwiększył się o 2,1 proc. do 44,98 mln zł. Mniejsza dynamika wzrostu EBITDA to efekt rekordowej liczbie mieszkań w budowie, co zaowocuje wynikami w przyszłości. Zysk netto w ubiegłym roku wzrósł w stosunku do 2014 r. o 12,8 proc. do 42,78 mln zł.

– Klienci doceniają naszą ideę budowy osiedli społecznych – tworzenia nie tylko mieszkań, ale atrakcyjnych przestrzeni do życia. W ramach osiedli zapewniamy dodatkową infrastrukturę, taką jak kluby mieszkańca, fitness, czy nawet nadrzeczne przystanie. Popularność takich inwestycji jak Olimpia Port, Słoneczne Stabłowice czy Cztery Pory Roku potwierdza słuszność naszej strategii, jednocześnie przynosząc wymierne korzyści finansowe – mówi Dorota Jarodzka-Śródka Prezes Archicom.

Stabilna pozycja gotówkowa, niskie zadłużenie i rekordowe zyski pozwalają na wypłatę hojnej dywidendy. Archicom ma możliwość zaoferowania inwestorom wypłatę równowartości 50 proc. zeszłorocznego skonsolidowanego wyniku netto.

Segment mieszkaniowy

Segment mieszkaniowy stanowi podstawową działalność Grupy Archicom. W ubiegłym roku 94 proc. skonsolidowanych przychodów zostało osiągnięte ze sprzedaży lokali. Spółka konsekwentnie wprowadza do oferty nowe inwestycje, tak aby uzupełniać już sprzedane mieszkania oraz stopniowo zwiększać liczbę dostępnych dla klientów lokalizacji. Zeszły rok przybliżył Spółkę do realizacji jej średnioterminowego celu jakim jest znaczące zwiększenie rocznej sprzedaży.

– Aby zrealizować nasz cel wzrostu rocznej sprzedaży do ponad 1.000 mieszkań od 2017 r. konsekwentnie poszerzamy naszą ofertę. W ubiegłym roku wprowadziliśmy do sprzedaży 967 lokali, a w pierwszych miesiącach tego roku 365 kolejnych w tym dwie nowe inwestycje River Point i Księżno. Spowodowało to wzrost naszej oferty, która na chwilę obecną liczy 1.162 mieszkania – mówi Rafał Jarodzki, wiceprezes Archicom.

Aby zapewnić sobie stabilny, długoterminowy, rozwój Spółka sukcesywnie zwiększa swój bank ziemi. W 2015 r. kosztem 38,2 mln zł zakupiła pięć działek we Wrocławiu o powierzchni 8 ha. Bank ziemi, którym spółka dysponowała na koniec I kw. 2016 r., pozwala na wybudowanie prawie 3.000 mieszkań.

Segment komercyjny

Segment komercyjny także przyczynił się do poprawy wyników. W pierwszym kwartale 2015 r. Spółka sprzedała biurowiec West House 1B za 99 mln zł, zwiększając zysk operacyjny o 10,7 mln zł. Sprzedaż biurowca w pierwszej połowie roku spowodowała, że w całym 2015 r. przychody z najmu były nieznacznie niższe w porównaniu z 2014 r.

Zgodnie ze strategią, Archicom planuje pozyskiwanie gruntów, budowanie i komercjalizowanie kolejnych biurowców, które będą sprzedawane co 3-4 lata. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze, a budowa kolejnego budynku biurowego powinna ruszyć w 2017 r.

Perspektywy na 2016

Pozytywne tendencje kontynuowane są w pierwszym kwartale tego roku. Sprzedaż lokali wzrosła o 44 proc. w okresie styczeń-marzec do 215 mieszkań. W ramach sześciu inwestycji planowane jest w tym roku zakończenie budów z 1.232 mieszkaniami, z których 75 proc. znalazło już nabywców. Jak wynika z harmonogramu projektów przekazania będą skumulowane w drugiej połowie roku.

Inwestycje, których budowa zakończy się w 2016 r.

Inwestycja Planowane zakończenie budowy Planowany termin pierwszych aktów notarialnych Mieszkania w budowie Mieszkania sprzedane* Sprzedaż
Ogrody Hallera (B1, B2) zakończona VI 2016 126 113 90%
Razem I kw. 126 113 90%
Olimpia Port (S10 – S15) IV 2016 VI 2016 241 240 100%
Słoneczne Stabłowice (Z12a, Z12b) IV 2016 XI 2016 87 70 80%
Cztery Pory Roku (J1, J5, J6) IV 2016 VII 2016 138 115 83%
Olimpia Port (S16a, S17 ) V 2016 X 2016 153 129 84%
Razem II kw. 619 554 89%
Słoneczne Stabłowice (Z11, Z13) VIII 2016 I 2017 88 44 50%
Cztery Pory Roku (J2, J3, J64) IX 2016 III 2017 132 76 58%
Razem III kw. 220 120 55%
Na Krzyckiej X 2016 IV 2017 91 52 57%
Na Ustroniu (B1, B2) X 2016 IV 2017 60 23 38%
Olimpia Port (S16b, S18 – S20) X/XI 2016 XII 2016/IV 2017 116 56 48%
Razem IV kw. 267 131 49%
RAZEM 2016 R. 1232 918 75%
*Dane na dzień zatwierdzenia sprawozdania