Otoczenie rynkowe

Sprzedaż mieszkań w największych polskich miastach dynamicznie rośnie i w minionym roku osiągnęła kolejny rekordowy poziom. W 2016 r. sprzedaż w sześciu największych aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź) wzrosła o 20% w porównaniu rok do roku.

Bardzo dobrą sytuację na rynku deweloperskim wykorzystują przede wszystkim najsilniejsze rynki regionalne: warszawski, krakowski, wrocławski i gdański. Na każdym z nich w 2016 r. zanotowano rekordowe wyniki sprzedaży. Według danych analityków Grupy Emmerson, którzy monitorują największe rynki deweloperskie, w 2016 r. sprzedaż mieszkań deweloperskich W Warszawie wzrosła o 24%, w Krakowie o 10%, w Gdańsku o 20% natomiast największy wzrost został zanotowany we Wrocławiu gdzie sprzedaż mieszkań wzrosła o 32%.

 

Kwartalna sprzedaż mieszkań (liczba sprzedanych mieszkań w danym kwartale), 2012-2016

Źródło: Grupa Emmerson, Dział Badań i Analiz

Archicom działa na wrocławskim rynku mieszkaniowym, który jest trzecim co do wielkości rynkiem w Polsce. Planujemy też wejście na drugi lukratywny rynek – Kraków. Rynek krakowski jest bardzo podobny do wrocławskiego i charakteryzuje się nieznacznie wyższymi cenami mieszkań oraz rozmiarami rynku.

Zdolność zakupowa mieszkań utrzymuje trend wzrostowy, a dobra koniunktura rynkowa jest wspierana przez niskie stopy procentowe, wzrost realnych wynagrodzeń, Program 500+, spadek bezrobocia i stabilne ceny mieszkań.

Na rynku mieszkaniowym ceny mieszkań utrzymywane są na stabilnym poziomie.

 

Średnie ceny mieszkań (zł/mkw. brutto), 2012-2016

Źródło: Grupa Emmerson, Dział Badań i Analiz