Grupa Archicom przekroczyła cel sprzedażowy na rok 2016.

 

  • Najlepszy w historii wynik sprzedaży – 825 mieszkań do 14 listopada, wobec 611 w całym 2015 r.;
  • Szeroka oferta 1.157 lokali dzięki wprowadzeniu do sprzedaży 967 lokali w 2016 r.;
  • Akty notarialne podpisywane zgodnie z harmonogramem (498 przekazanych lokali do 14 listopada). Kumulacja przekazań lokali w 2016 r. oczekiwana w listopadzie i grudniu;
  • W całym roku przekazania mieszkań mogą przekroczyć o około 100 lokali cel zarządu na poziomie 750-800 jednostek;

 

  • Opublikowane Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Archicom za pierwsze III kwartały wykazuje przychody ze sprzedaży Grupy Archicom w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. które wyniosły 123,1 mln zł, a zysk netto 24,4 mln zł. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami zarządu.

– Utrzymujemy rekordowe tempo sprzedaży. Od początku roku nabywców znalazło już 825 lokali, o ponad 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tym samym przekroczyliśmy nasz tegoroczny cel sprzedażowy 800 lokali. Równolegle, aby umocnić pozycję lidera rynku wrocławskiego, rozpoczynamy kolejne inwestycje. Od początku roku wprowadziliśmy do oferty blisko 1.000 mieszkań, a w ostatnich tygodniach roku do sprzedaży powinno trafić 400 kolejnych mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicom.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I-III kwartał 2016r.

Opis I-III kw. 2015 I-III kw. 2016 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)      
Sprzedaż mieszkań 458 705 53,9%
Mieszkania w ofercie na koniec okresu 893 1 240 38,9%
Dane finansowe (mln zł)      
Przychody 86,3 123,1 42,7%
EBITDA 26,7 17,4 34,6%
EBIT 25,2 16,2 -35,7%
Zysk netto 30,5 24,4 -20,1%
Wskaźniki      
Marża EBITDA 30,9% 14,2% -16,7 pkt%
Marża netto 35,4% 19,8%  -15,6 pkt%

 

 

 

Rekordowe wyniki sprzedaż

Bardzo dobra sprzedaż, sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna i szeroka oferta mieszkań pozwalają optymistycznie patrzeć na wyniki całego roku. Archicom podtrzymuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, cel sprzedaży 800 mieszkań w 2016 roku zostanie przekroczony o około 100 mieszkań. Celem Grupy na kolejny rok jest wzrost sprzedaży do ponad 1.000 mieszkań.

Nie zwalniamy tempa, w przyszłym roku chcemy sprzedać ponad 1.000 mieszkań i rozpocząć pierwszą inwestycję poza Wrocławiem – w Krakowie. Umożliwi nam to atrakcyjny bank gruntów, który systematycznie powiększamy. Od początku roku wydaliśmy już 105 mln zł na nowe działki, na których wybudujemy 2.700 mieszkań – mówi Rafał Jarodzki, Wiceprezes Archicom.

W 2016 r. Grupa Archicom wprowadziła do oferty 967 lokali w inwestycjach: River Point, Młodnik, Księżno, Olimpia Port, Cztery Pory Roku oraz Słoneczne Stabłowice. Aktualnie oferta dewelopera wynosi 1.157 mieszkań. Przed końcem roku do sprzedaży trafi jeszcze około 400 lokali w kolejnych etapach realizowanych projektów oraz w nowej inwestycji w północnej części Wrocławia.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. Archicom podpisał 340 aktów notarialnych, których zdecydowana większość została zawarta w trzecim kwartale (223 mieszkania). Były to głównie lokale w zakończonych w tym roku etapach inwestycji Ogrody Hallera, Olimpia Port oraz Cztery Pory Roku. W wyniku zwiększonej liczby przekazań przychody Grupy, po pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r., wyniosły 123,1 mln zł. W tym samym okresie ubiegłego roku Archicom osiągnął przychody w wysokości 86,3 mln zł.

W IV kwartale 2016 r. rozpoczęło się przekazywanie lokali w kolejnych inwestycjach, co będzie miało pozytywny wpływ na wyniki w tym okresie. Zarząd spodziewa się przekazania klientom w całym roku większej liczby lokali, niż zakładane pierwotnie 750-800 mieszkań. Poziom ten może być przekroczony o około 100 jednostek.

Kolejne zakupy gruntów

Grupa Archicom zwiększyła swój zabezpieczony bank gruntów i obecnie pozwala on na realizację około 4.500 lokali. W planach jest sukcesywne uzupełnianie go we Wrocławiu oraz zwiększanie w Krakowie. Zwiększanie banku ziemi jest finansowane ze środków własnych, pieniędzy pozyskanych od inwestorów w trakcie IPO oraz emisji obligacji.

O ARCHICOM

Grupa Archicom w ciągu 30 lat działalności zaprojektowała i wybudowała ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Obecnie realizuje kilkanaście projektów mieszkaniowych, w tym zarówno duże osiedla, jak „Olimpia Port” oraz „Cztery Pory Roku” (każde o docelowej liczbie około 2.500 mieszkań), jak również bardziej kameralne budynki (m.in. „Spirala Czasu” – budynek na terenie modelowego osiedla Nowe Żerniki, z 70 mieszkaniami), czy inwestycje apartamentowe z sektora premium takie jak „River Point” (250 apartamentów) i „Ogrody Hallera” (ponad 500 apartamentów).

W latach 2014-2015 Grupa Archicom sprzedała 1.131 mieszkań, zapewniając sobie pozycję lidera wrocławskiego rynku mieszkaniowego. 30 września 2016 r. w ofercie Archicomu znajdowało się ok. 1.240 lokali w najpopularniejszych dzielnicach Wrocławia. Oprócz rynku mieszkaniowego, Grupa jest także aktywna na rynku nieruchomości komercyjnych. Archicom zrealizował 5 projektów biurowych, z czego trzy biurowce zostały sprzedane polskim i zagranicznym funduszom inwestującym w nieruchomości, a 2 znajdują się w portfelu Grupy. Najemcami biurowców są znane polskie i międzynarodowe firmy. W lutym 2015 r. Grupa sprzedała biurowiec klasy A „West House 1B”, obecnie trwają przygotowania do uruchomienia kolejnej inwestycji biurowej klasy A w centrum Wrocławia, o docelowej powierzchni ok 24.000 GLA.