Opis oferty i cele emisyjne

W marcu 2016 r. przeprowadziliśmy emisję 4,7 mln nowych akcji pozyskując od inwestorów 72 mln zł. Ponad 92% oferowanych akcji objęli inwestorzy instytucjonalni. Pozostała część trafiła do inwestorów indywidualnych.

Fundusze pozyskane z rynku przeznaczymy w pierwszej kolejności na zakup atrakcyjnych gruntów pod nowe projekty deweloperskie we Wrocławiu oraz w Krakowie. Mamy już podpisaną przedwstępną umowę kupna jednej działki we Wrocławiu i negocjujemy zakup innych działek. W stolicy Małopolski przyglądamy się pięciu działkom. Pozostałe środki z oferty przeznaczymy na współfinansowanie trwających i planowanych inwestycji we Wrocławiu.

Archicom zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych 22 marca 2016 r.

Cele emisyjne

Środki finansowe pozyskane z emisji nowych akcji są paliwem dla wzrostu Archicom. Pozwolą na powiększenie banku ziemi, rozbudowę naszych flagowych osiedli społecznych, takich jak Olimpia Port, oraz na rozwój na rynku krakowskim. Liczymy, że inwestorzy, tak jak my, dostrzegą dobre perspektywy rozwoju Archicom oraz docenią proponowaną politykę dywidendową.

Rafał Jarodzki, Wiceprezes Archicom

Do pobrania

Prezentacja wyników Q1′ 2022

Pobierz

Strategia podatkowa_Archicom SA_2021_12_27

Pobierz

Prezentacja wyników rocznych 2021

Pobierz

Prezentacja wyników Q3′ 2021

Pobierz

Prezentacja wyników H1’2021

Pobierz

Prezentacja I kwartał 2021

Pobierz

Prezentacja wyniki 2020

Pobierz

Prezentacja 3Q 2020r.

Pobierz

Prezentacja 2Q 2020r.

Pobierz

Prezentacja I kwartał 2020

Pobierz

Prezentacja wyniki 2019

Pobierz

Prezentacja III kwartał 2019r.

Pobierz

Prezentacja H1 2019

Pobierz

Prezentacja Q1 2019

Pobierz

Archicom_Prezentacja wyniki 2018

Pobierz

Prezentacja III kwartał 2018r.

Pobierz

Prezentacja I półrocze 2018r.

Pobierz

Archicom prezentacja Q1 2018

Pobierz

Prezentacja wyników za I półrocze 2018r.

Pobierz

Archicom wyniki-2017-prezentacja

Pobierz

Podsumowanie 2017r. [film]

Pobierz

Wyniki finansowe za I-III kw. 2017 r.

Pobierz

Archicom_wyniki 1H 2017

Pobierz

Archicom_ wyniki Q1 2017

Pobierz

Polityka wynagrodzeń

Pobierz

Archicom – wyniki 2016 – prezentacja

Pobierz

Informacja o cenie i podziale na transze

Pobierz

Archicom SA uchwała zarządu dot. zwołania NWZ na 10.01.2017

Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ Archicom SA 10.01.2017

Pobierz

Informacja o ogólnej licznie akcji i głosów z akcji – NWZ Archicom SA 10.01.2017

Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na 10.01.2017

Pobierz

Projekty uchwał NWZ Archicom SA 10.01.2017

Pobierz

Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa

Pobierz

Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Archicom SA.

Pobierz

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Pobierz

Wzór pełnomocnictwa os. fizyczna

Pobierz

Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowanym na dzień 21 czerwca 2016 r. oraz oświadczenie o jego odwołaniu

Pobierz

Uchwała Zarządu dot. zwołania ZWZA na dzień 21.06.2016.

Pobierz

Uchwały Zarządu spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Pobierz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Pobierz

Statut Spółki

Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 21 czerwca 2016 roku.

Pobierz

Uchwały Rady Nadzorczej spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Pobierz

Informacje dotyczące kandydatów na członka Rady Nadzorczej spółki Archicom S.A.

Pobierz

Raport roczny Archicom S.A. za 2015 rok

Pobierz

Zapis audio WZA Archicom S.A. 21.06.2016

Pobierz

Opinia niezależnego Biegłego – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A.

Pobierz

Raport z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok

Pobierz

Oświadczenie Zarządu – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Archicom S.A.

Pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Archicom S.A.

Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Archicom S.A.

Pobierz

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Pobierz

Opinia niezależnego biegłego – sprawozdanie finansowe Archicom S.A.

Pobierz

Raport z badania sprawozdania finansowego z 2015 rok Archicom S.A.

Pobierz

Oświadczenie Zarządu – Sprawozdanie finansowe Archicom S.A.

Pobierz

Sprawozdanie finansowe jednostkowe Archicom S.A.

Pobierz

Sprawozdanie Zarządu Archicom S.A.

Pobierz

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Pobierz

Prospekt emisyjny

Pobierz

Aneks nr 1 – cena maksymalna

Pobierz

Komunikat aktualizujący nr 1 – lista POK

Pobierz

Komunikat aktualizujący nr 2 – lista POK

Pobierz

Emisja obligacji marzec 2017

Pobierz

Archicom_Wyniki finansowe I-III kwartał 2016 r.

Pobierz

Archicom – wyniki 2Q 2016 – prezentacja

Pobierz

Archicom – wyniki 1Q 2016 – prezentacja

Pobierz

Archicom_Prezentacja wyniki 2015

Pobierz

Ład korporacyjny

Pobierz

Prezentacja

Pobierz

Film korporacyjny

Pobierz

Statut spółki

Pobierz