Archicom zrealizował cel sprzedażowy na 2017 r.

  • Grupa Archicom (w tym mLocum SA) sprzedała od początku roku łącznie 1.502 lokale.
  • Spółka osiągnęła cel sprzedażowy w całym 2017 r., który po przejęciu udziałów w mLocum wynosił ok. 1.450 mieszkań.
  • Przychody ze sprzedaży Grupy Archicom wyniosły w III kw.2017 r. 57,2 mln zł, a zysk netto 33 mln zł.
  • Od początku 2017 r. Spółka wypracowała łącznie 176 mln zł i osiągnęła 47,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto.
  • 816 mieszkań przekazanych klientom do 24 listopada 2017 r.
  • W lipcu 2017 r. Archicom przejął 51% akcji spółki mLocum, ogólnopolskiego dewelopera realizującego projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi.
  • Spółka zdecydowała o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r. w wysokości 0,21 zł na akcję.

 

Rok temu zapowiadaliśmy, że chcemy sprzedać ponad 1.000 mieszkań i rozpocząć pierwszą inwestycję poza Wrocławiem. Jak widać rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. W 2017 r. sprzedaliśmy już ponad 1.500 lokali i osiągnęliśmy zakładany na ten rok cel sprzedażowy, który dwukrotnie podwyższaliśmy. Zakup mLocum umożliwił nam natomiast rozpoczęcie działalności na kilku nowych rynkach i pozytywnie wpłynął na wyniki sprzedażymówi Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Zarządu Archicom. Niezmiennie sprzyja nam dobra sytuacja na rynku mieszkaniowym i koniunktura gospodarcza. Mamy bogatą, zdywersyfikowaną ofertę mieszkań, dlatego optymistycznie patrzymy na końcówkę roku. Już teraz możemy powiedzieć, że będzie to dla nas kolejny rekordowy rok dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I-III kw.2017 r.

Opis I-III kw.2016 I-III kw.2017 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 705 992* 40,7%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 123,1 176,0 43,0%
EBITDA 16,9 48,1 184,3%
EBIT 16,2 47,0 189,9%
Zysk netto 24,4 47,2 93,5%
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 29,2% 31,5% 2,3pkt%
Marża EBITDA 13,7% 27,3% 13,6pkt%
Marża netto 19,8% 26,8% 7,0pkt%

* Nie uwzględnia lokali sprzedanych przez mlocum SA w okresie 01.01-31.07.2017

 

Przychody Grupy po trzech pierwszych kwartałach wyniosły 176 mln zł i były wyższe o 43% od 123,1 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2017 r. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 31,5% i była wyższa ponad 2 pkt% od marży brutto osiągniętej w I-III kw.2016 r. Wpływ na marże notowane przez Spółkę ma struktura przekazań w danym okresie i większa liczba odbieranych przez klientów mieszkań na projektach charakteryzujących się wyższą marżowością.

Archicom wypracował 47,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto, który był wyższy o 93,5% od 24,4 mln zł w I-III kw.2016 r. W samym III kw. 2017 r. Spółka zanotowała 57,2 mln zł. przychodów ze sprzedaży, czyli o 13,5 % niż w 2016 r. oraz miała 33,1 mln zł zysku netto co oznacza wzrost o 288 % r/r.

Na wyniki Archicom w III kw.2017 r. znaczący wpływ miała duża liczba przekazywanych mieszkań, których intensyfikacja podobnie jak w 2016 r. przypada na drugą połowę roku. Spółka rozpoznaje mieszkania w swoich wynikach finansowych dopiero po podpisaniu aktu notarialnego. Duży wpływ na wyniki Grupy, miało sfinalizowanie przez Archicom w lipcu 2017 r. przejęcia większościowego pakietu akcji mLocum.

Bogata oferta mieszkań

Oferta mieszkaniowa Grupy na 24 listopada 2017 r. to około 2.000 mieszkań dostępnych w projektach mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. W 2017 r. do sprzedaży trafiło już blisko 1.500 lokali w kolejnych etapach realizowanych wcześniej osiedli oraz w inwestycji Browary Wrocławskie, która została bardzo dobrze przyjęta przez klientów.

 

Wprowadzona do sprzedaży na początku października inwestycja Browary Wrocławskie cieszy się ogromną popularnością. Klienci kupili już połowę z blisko 150 mieszkań dostępnych w pierwszym etapie inwestycji – mówi Rafał Jarodzki, Wiceprezes Archicom.Dawny Browar Piastowski to ważny punkt na mapie Wrocławia, dlatego największym wyzwaniem przy planowaniu naszego projektu było połączenie historii tego miejsca, z oczekiwaniami przyszłych mieszkańców oraz umiejętne wykorzystanie rekreacyjnego nabrzeża Odry. Zainteresowanie które obserwujemy daje nam pewność, że nasza koncepcja spełnia te założenia – dodaje.

Bank ziemi Spółki pozwala na realizację łącznie około 5.800 kolejnych lokali. Grupa aktywnie poszukuje też kolejnych nieruchomości, które umożliwią dywersyfikację oferty na wszystkich rynkach działalności. We wrześniu 2017 r. Archicom kupił grunt w dzielnicy Wrocław Fabryczna pozwalający na realizację ok. 770 lokali oraz podpisał przedwstępną umowę zakupu nieruchomości na wrocławskich Krzykach umożliwiającą budowę ok. 740 mieszkań.

Zaliczka na wypłatę dywidendy

Zarząd Archicom podobnie jak w 2016 r., zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. Zgodnie z przyjętą uchwałą Spółka wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej wysokości 5,4 mln zł, tj. 0,21 zł/akcję. Dniem ustalenia prawa do zaliczki jest 1 grudnia 2017 r., a wypłaty zaliczki nastąpi 8 grudnia 2017 r.

– Naszą intencją jest dzielenie się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Mamy jasno określoną politykę dywidendową, która zakłada przeznaczenie na ten cel co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto mówi Paweł Ruszczak, Członek Zarządu Archicom. – W czerwcu 2017 r. wypłaciliśmy akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,80 zł/akcję (18 mln zł). Uwzględniając zaliczkę na dywidendę za 2017 r., tegoroczna dywidenda wyniesie w sumie 1,01 zł na akcję i będzie wyższa o prawie 10% od dywidendy wypłaconej w 2016 r. w wysokości 0,92 zł na akcję. W tym roku wypłacimy łącznie około 23,5 mln złotych dodaje.