Archicom wypłaci akcjonariuszom 21,4 mln zł

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Zarząd Archicom, lidera wrocławskiego rynku mieszkaniowego, zdecydowały o wypłacie akcjonariuszom kwoty 21,4 mln zł tytułem dywidendy z zysku za rok 2015 i zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2016. Na jedną akcję przypada 0,92 zł. Dniem ustalenia prawa do wypłaty jest 28 czerwca 2016 r. Stopa wypłaty, uwzględniając kurs z wtorkowego zamknięcia (14,31 zł) wynosi 6,4 %.

Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 12,1 mln zł (0,52 zł na akcję) z zysku za 2015 r., a Zarząd postanowił wypłacić 9,3 mln zł (0,4 zł na akcję) jako zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2016 r. Wypłata zaliczki na dywidendę z zysku za 2016 r. nastąpi 5 lipca, a dywidendy za 2015 r. 12 lipca.

Uchwalona przez walne zgromadzenie wypłata jest zgodna z rekomendacją zarządu Archicom i deklaracjami składanymi podczas tegorocznej oferty publicznej. Łącznie do akcjonariuszy trafi 21,4 mln zł, czyli 50% skonsolidowanego zysku netto za 2015 r.