Archicom planuje wzmocnienie kadry zarządzającej

Zarząd Archicom podpisał z Panem Krzysztofem Andrulewiczem list intencyjny, celem potwierdzenia woli powołania go na stanowisko Prezesa Zarządu Archicom, ze skutkiem od dnia 10 maja 2018 r. Pozyskanie do zespołu Archicomu doświadczonego managera pomoże w realizacji strategii rozwoju Spółki na rynku ogólnopolskim.

Jednocześnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej Archicom planowanym na dzień 23 kwietnia 2018 r. Pani Dorota Jarodzka-Śródka, założycielka firmy i obecny Prezes Zarządu Archicom ma zamiar złożyć rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu, również ze skutkiem na dzień 10 maja 2018 r., przy jednoczesnym pozostaniu w Zarządzie Spółki na stanowisku Wiceprezesa.

– Grupa Archicom konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, stawiając sobie coraz ambitniejsze cele. To odpowiedni czas na takie zmiany. Będą one wspierać działalność operacyjną Spółki, usprawnią i pozwolą na realizację zakładanych celów biznesowych – komentuje Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Zarządu Archicom. – Jestem przekonana, że bardzo doświadczony obecny zespół zarządzający wraz z nowym liderem, będzie jeszcze lepiej przygotowany do podejmowania kolejnych ambitnych wyzwań na wysoce konkurencyjnym i wymagającym rynku. Pan Krzysztof Andrulewicz wniesie do firmy nową myśl zarządczą, doświadczenie i energię, które będą działały na korzyść Grupy, jej pracowników, klientów oraz akcjonariuszy – dodaje.

Pan Krzysztof Andrulewicz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Od 2003 r. związany był ze Spółką Skanska, w której w latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a wcześniej Wiceprezesa odpowiedzialnego za budownictwo kubaturowe na terenie całego kraju. Zasiadał w Radach Nadzorczych rożnych spółek koncernu na całym świecie. Wcześniej był także Prezesem spółek budowlanych z grupy Budexpol we Wrocławiu. Współzałożyciel  Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, inicjatywy prywatnych przedsiębiorstw zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa w tej branży oraz pierwszy Prezydent Porozumienia w latach 2011-2013.  Studiował budownictwo na Politechnice Wrocławskiej oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym. Studiował również na Greenwich University w Wielkiej Brytanii oraz IMD w Lozannie w Szwajcarii.

Bardzo się cieszę na możliwość dołączenia do Grupy Archicom. Firmy, która jest bardzo uznanym, szanowanym i rzetelnym deweloperem. Dołączenia do firmy, ale przede wszystkim do zespołu ludzi, którzy skutecznie prowadzą i rozwijają działalność od wielu lat. Ten rozwój i profesjonalizm oraz osiągane wyniki zdecydowały o podpisaniu przez mnie listu intencyjnego. Wierzę, że ze swojej strony mogę wnieść do organizacji własne doświadczenia i wykorzystać je w dalszym, ewolucyjnym rozwoju Grupy Archicom – komentuje Krzysztof Andrulewicz.

Ponadto w ramach planowanych zmian Rada Nadzorcza będzie głosować nad powołaniem do Zarządu Archicom Pana Krzysztof Suskiewicza, który także będzie dalej pełnił sprawowaną obecnie funkcję Prezesa Zarządu Archicom Polska (dawniej mLocum).

Jednocześnie Pan Kazimierz Śródka, jeden z założycieli Archicomu planuje na najbliższym posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki złożyć rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Archicom i kandydować do składu Rady Nadzorczej Archicom.

Przez ostatnie lata Grupa Archicom dynamicznie się rozwija. Z niewielkiej firmy architektonicznej stała się liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu spółki mLocum, stała się ogólnopolskim deweloperem realizującym projekty we Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. W 2017 r. Grupa wypracowała 57,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, który był wyższy o 53,5% od 37,3 mln zł osiągniętego w 2016 r. Przychody w ubiegłym roku wyniosły 330,3 mln zł i były wyższe o 17% rok do roku.