Notowania akcji

Kurs15.85
Zmiana procentowa0.00%
Kurs odniesienia15.80
Wolumen220
Obrót (tys.)3.30
Kurs minimalny15.05
Kurs maksymalny16.05
Kurs 0.00
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 0
Obrót (tys.) 0.00
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 15.85
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 0
Obrót (tys.) 0.00
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 15.85
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 0
Obrót (tys.) 0.00
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 15.85
Zmiana procentowa -0.67%
Kurs odniesienia 15.30
Wolumen 1263679
Obrót (tys.) 18091.03
Kurs minimalny 13.21
Kurs maksymalny 17.00

Kalendarium

Raport roczny – skonsolidowany za 2017 rok – dnia 6.04.2018 r.
Raport roczny – jednostkowy za 2017 rok- dnia 6.04.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – dnia 29.05.2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – dnia 14.09.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku  – dnia 29.11.2018 r.

Ład korporacyjny

Zamierzamy stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 uwzględniając zastrzeżenia wskazane poniżej. Pełna treść zasad GPW znajduje się na stronie internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw.

Szczegółowy zakres stosowania Dobrych Praktyk dostępny jest tutaj >>tutaj<<.

Dokumenty korporacyjne do pobrania

Statut spółki

Zasady Ładu Korporacyjnego

Rekomendacje

Data Instytucja wydająca Rekomendacja Cena docelowa Link
15.09.2016 Vestor DM 22,50 Pobierz >>