Notowania akcji

Kurs22.20
Zmiana procentowainf%
Kurs odniesienia22.10
Wolumen550
Obrót (tys.)12.19
Kurs minimalny21.90
Kurs maksymalny22.50
Kurs 0.00
Zmiana procentowa inf%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 19974
Obrót (tys.) 445.99
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 22.20
Zmiana procentowa inf%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 58596
Obrót (tys.) 1337.57
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 22.20
Zmiana procentowa inf%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 79666
Obrót (tys.) 1846.41
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 22.20
Zmiana procentowa inf%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 1776557
Obrót (tys.) 25715.64
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 17.00

Kalendarium

  • Raport roczny skonsolidowany za 2020 rok – dnia 09.04.2021 r.
  • Raport roczny jednostkowy za 2020 rok – dnia 09.04.2021
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – dnia 28.05.2021 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – dnia 17.09.2021 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – dnia 26.11.2021 r.

Ład korporacyjny

Zamierzamy stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 uwzględniając zastrzeżenia wskazane poniżej. Pełna treść zasad GPW znajduje się na stronie internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw.

Szczegółowy zakres stosowania Dobrych Praktyk dostępny jest tutaj >>tutaj<<.

Dokumenty korporacyjne do pobrania

Statut spółki

Zasady Ładu Korporacyjnego