Notowania akcji

Kurs12.55
Zmiana procentowa0.00%
Kurs odniesienia12.70
Wolumen510
Obrót (tys.)6.12
Kurs minimalny12.30
Kurs maksymalny12.90
Kurs 0.00
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 0
Obrót (tys.) 0.00
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 12.55
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 636
Obrót (tys.) 8.80
Kurs minimalny 13.40
Kurs maksymalny 14.20
Kurs 12.55
Zmiana procentowa 11.11%
Kurs odniesienia 13.95
Wolumen 1785
Obrót (tys.) 30.69
Kurs minimalny 13.40
Kurs maksymalny 19.15
Kurs 12.55
Zmiana procentowa 11.11%
Kurs odniesienia 13.95
Wolumen 1704778
Obrót (tys.) 23989.18
Kurs minimalny 11.90
Kurs maksymalny 19.15

Kalendarium

Raport roczny – skonsolidowany za 2018 rok – dnia 9.04.2019 r.
Raport roczny – jednostkowy za 2018 rok – dnia 9.04.2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – dnia 29.05.2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – dnia 17.09.2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku  – dnia 28.11.2019 r.

Ład korporacyjny

Zamierzamy stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 uwzględniając zastrzeżenia wskazane poniżej. Pełna treść zasad GPW znajduje się na stronie internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw.

Szczegółowy zakres stosowania Dobrych Praktyk dostępny jest tutaj >>tutaj<<.

Dokumenty korporacyjne do pobrania

Statut spółki

Zasady Ładu Korporacyjnego

Rekomendacje

Data Instytucja wydająca Rekomendacja Cena docelowa Link
15.09.2016 Vestor DM 22,50 Pobierz >>