Notowania akcji

Kurs23.00
Zmiana procentowa0.00%
Kurs odniesienia23.80
Wolumen3812
Obrót (tys.)85.37
Kurs minimalny22.10
Kurs maksymalny23.40
Kurs 0.00
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 0
Obrót (tys.) 0.00
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 23.00
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 0
Obrót (tys.) 0.00
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 23.00
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 0
Obrót (tys.) 0.00
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 23.00
Zmiana procentowa -30.68%
Kurs odniesienia 17.70
Wolumen 1710877
Obrót (tys.) 24091.70
Kurs minimalny 11.85
Kurs maksymalny 19.40

Kalendarium

Raport roczny jednostkowy za 2019 rok – 7 kwietnia 2020 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok – 7 kwietnia 2020
skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku -29 maja 2020
skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku – 17 września 2020
skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 18 listopada 2020

Ład korporacyjny

Zamierzamy stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 uwzględniając zastrzeżenia wskazane poniżej. Pełna treść zasad GPW znajduje się na stronie internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw.

Szczegółowy zakres stosowania Dobrych Praktyk dostępny jest tutaj >>tutaj<<.

Dokumenty korporacyjne do pobrania

Statut spółki

Zasady Ładu Korporacyjnego