Notowania akcji

Kurs11.90
Zmiana procentowa0.00%
Kurs odniesienia11.90
Wolumen139615
Obrót (tys.)1535.77
Kurs minimalny11.70
Kurs maksymalny12.10
Kurs 11.90
Zmiana procentowa 7.56%
Kurs odniesienia 11.90
Wolumen 528
Obrót (tys.) 6.28
Kurs minimalny 11.90
Kurs maksymalny 11.90
Kurs 11.90
Zmiana procentowa 7.56%
Kurs odniesienia 11.90
Wolumen 528
Obrót (tys.) 6.28
Kurs minimalny 11.90
Kurs maksymalny 11.90
Kurs 11.90
Zmiana procentowa 7.56%
Kurs odniesienia 11.90
Wolumen 151904
Obrót (tys.) 2001.89
Kurs minimalny 11.90
Kurs maksymalny 13.80
Kurs 11.90
Zmiana procentowa 7.56%
Kurs odniesienia 11.90
Wolumen 1552268
Obrót (tys.) 22136.97
Kurs minimalny 11.90
Kurs maksymalny 17.00

Kalendarium

Raport roczny – skonsolidowany za 2017 rok – dnia 6.04.2018 r.
Raport roczny – jednostkowy za 2017 rok- dnia 6.04.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – dnia 29.05.2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – dnia 14.09.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku  – dnia 29.11.2018 r.

Ład korporacyjny

Zamierzamy stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 uwzględniając zastrzeżenia wskazane poniżej. Pełna treść zasad GPW znajduje się na stronie internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw.

Szczegółowy zakres stosowania Dobrych Praktyk dostępny jest tutaj >>tutaj<<.

Dokumenty korporacyjne do pobrania

Statut spółki

Zasady Ładu Korporacyjnego

Rekomendacje

Data Instytucja wydająca Rekomendacja Cena docelowa Link
15.09.2016 Vestor DM 22,50 Pobierz >>