Notowania akcji

Kurs18.20
Zmiana procentowainf%
Kurs odniesienia18.25
Wolumen4118
Obrót (tys.)75.07
Kurs minimalny17.95
Kurs maksymalny18.65
Kurs 0.00
Zmiana procentowa inf%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 0
Obrót (tys.) 0.00
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 18.20
Zmiana procentowa inf%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 0
Obrót (tys.) 0.00
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 18.20
Zmiana procentowa inf%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 0
Obrót (tys.) 0.00
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 0.00
Kurs 18.20
Zmiana procentowa inf%
Kurs odniesienia 0.00
Wolumen 1777595
Obrót (tys.) 25738.65
Kurs minimalny 0.00
Kurs maksymalny 17.00

Kalendarium

  • Raport roczny skonsolidowany za 2020 rok – dnia 09.04.2021 r.
  • Raport roczny jednostkowy za 2020 rok – dnia 09.04.2021
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – dnia 28.05.2021 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – dnia 17.09.2021 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – dnia 23.11.2021 r.

Ład korporacyjny

Zamierzamy stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 uwzględniając zastrzeżenia wskazane poniżej. Pełna treść zasad GPW znajduje się na stronie internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw.

Szczegółowy zakres stosowania Dobrych Praktyk dostępny jest tutaj >>tutaj<<.

Dokumenty korporacyjne do pobrania

Statut spółki

Zasady Ładu Korporacyjnego