Notowania akcji

Kurs13.20
Zmiana procentowa-1.49%
Kurs odniesienia13.40
Wolumen6386
Obrót (tys.)83.02
Kurs minimalny13.00
Kurs maksymalny13.50
Kurs 13.40
Zmiana procentowa -2.99%
Kurs odniesienia 13.50
Wolumen 6291
Obrót (tys.) 83.50
Kurs minimalny 12.70
Kurs maksymalny 13.50
Kurs 13.20
Zmiana procentowa -5.8%
Kurs odniesienia 13.80
Wolumen 120887
Obrót (tys.) 1595.52
Kurs minimalny 12.70
Kurs maksymalny 13.80
Kurs 13.20
Zmiana procentowa 2.99%
Kurs odniesienia 13.50
Wolumen 236391
Obrót (tys.) 3318.85
Kurs minimalny 12.70
Kurs maksymalny 15.35
Kurs 13.20
Zmiana procentowa 2.99%
Kurs odniesienia 13.50
Wolumen 1521323
Obrót (tys.) 21731.59
Kurs minimalny 12.70
Kurs maksymalny 17.00

Kalendarium

Raport roczny – skonsolidowany za 2017 rok – dnia 6.04.2018 r.
Raport roczny – jednostkowy za 2017 rok- dnia 6.04.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – dnia 29.05.2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – dnia 14.09.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku  – dnia 29.11.2018 r.

Ład korporacyjny

Zamierzamy stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 uwzględniając zastrzeżenia wskazane poniżej. Pełna treść zasad GPW znajduje się na stronie internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw.

Szczegółowy zakres stosowania Dobrych Praktyk dostępny jest tutaj >>tutaj<<.

Dokumenty korporacyjne do pobrania

Statut spółki

Zasady Ładu Korporacyjnego

Rekomendacje

Data Instytucja wydająca Rekomendacja Cena docelowa Link
15.09.2016 Vestor DM 22,50 Pobierz >>