Archicom: dynamiczny rozwój i rekordowy zysk netto Grupy w 2017 r.

  • Zysk netto Grupy wyniósł 57,3 mln zł, czyli o ok. 53,5% więcej niż rok wcześniej.
  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 330,3 mln zł przy 942 przekazanych lokalach i były o 17% wyższe niż w 2016 r., przy liczbie przekazań podobnej do zeszłego roku.
  • Sprzedaż w 2017 r. osiągnęła 1.431 lokali, czyli o 51,9% więcej niż w 2016 r.
  • W lipcu 2017 r. Archicom przejął 51% akcji spółki mLocum, ogólnopolskiego dewelopera realizującego projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Dzięki transakcji deweloper rozpoczął działalność na 4 nowych rynkach regionalnych.
  • Zabezpieczony bank gruntów pozwala na realizację ok. 6.300 lokali we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdyni.
  • Cel sprzedażowy Zarządu na 2018 r. wynosi 1.650 lokali

2017 rok był dla nas wyjątkowo udany. Sprzedaliśmy rekordową liczbę mieszkań i zanotowaliśmy najwyższy w historii Grupy zysk netto. Jesteśmy liderem wrocławskiego rynku nieruchomości, a zakup mLocum umożliwił nam wyjście poza granice Wrocławia i rozpoczęcie działalności na kilku nowych rynkach mówi Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Zarządu Archicom. Pod koniec ubiegłego roku mogliśmy zaobserwować wzrosty cen mieszkań, wynikające z rosnących kosztów budowy, a także dostępności i cen gruntów w największych miastach Polski. W pierwszym kwartale sprzedaliśmy, zgodnie z założeniami, 257 lokali. Celem zarządu na cały 2018 rok jest łączna sprzedaż 1.650 mieszkań, co powinna umożliwić utrzymująca się dobra koniunktura oraz przygotowywana przez nas do wprowadzenia nowa oferta mieszkaniowa dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za 2017 r.

Opis 2016 2017 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 942 1431* 51,9%
Przekazania 938 942 0,4%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 282,3 330,3 17,0%
EBITDA 45,7 67,3 47,1%
EBIT 44,7 65,7 46,8%
Zysk netto 37,3 57,3 53,5%
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 27,8% 27,4% (0,4)pkt%
Marża EBITDA 16,2% 20,4% 4,2pkt%
Marża netto 13,2% 17,3% 4,1pkt%

* uwzględnia sprzedaż mLocum S.A. od 1 sierpnia 2017 r.

Archicom wypracował w 2017 r. 57,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, który był wyższy o 53,5% od 37,3 mln zł osiągniętego w 2016 r. Przychody Grupy w 2017 r. wyniosły 330,3 mln zł i były wyższe o 17% niż 282,3 mln zł osiągnięte w analogicznym okresie 2016 r. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 27,4% utrzymując się na podobnym poziomie do roku 2016.

Nasz intensywny rozwój przełożył się pozytywnie zarówno na wyniki operacyjne jak i finansowe. Mimo wzrostu skali działania, rozbudowy banku gruntów oraz akwizycji mLocum nie zwiększyliśmy istotnie skali zadłużenia, a wszystkie wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznych poziomach. Na koniec 2017 r. wskaźnik długu netto do kapitału własnego wynosił 26% mówi Paweł Ruszczak, Członek Zarządu Archicom.

W całym 2017 roku deweloper sprzedał 1.431 lokali i przekazał klientom 942 mieszkania. Duży wpływ na wyniki Grupy, miało sfinalizowanie przez Archicom w lipcu 2017 r. przejęcia większościowego pakietu akcji mLocum.

W pierwszym kwartale 2018 r. klienci nabyli 257 lokali. Największą popularnością (ponad 50% udział w sprzedaży) cieszyły się osiedla społeczne takie jak Olimpia Port, Cztery Pory Roku, Słoneczne Stabłowice i Księżno. Te wieloetapowe inwestycje zorientowane na rekreację oraz integrację mieszkańców mają już we Wrocławiu swoich ambasadorów i cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Klienci chętnie wybierali też mieszkania na osiedlu Łąkowa w Łodzi. Cel Zarządu to sprzedaż w 2018 r. ok 1.650 lokali czyli wzrost o 15% w stosunku do 2017 r.

Bogata oferta mieszkań i atrakcyjny bank ziemi

Oferta mieszkaniowa Grupy to obecnie około 1.800 lokali dostępnych w kilkunastu projektach mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. W 2017 r. do sprzedaży na terenie Wrocławia trafiło łącznie blisko 1.500 lokali. Oferta została uzupełniona o mieszkania w kolejnych etapach realizowanych wcześniej osiedli (Cztery Pory Roku, Olimpia Port, Forma, Na Ustroniu, Słoneczne Stabłowice, River Point i Księżno) oraz w nowej, cieszącej się ogromną popularnością inwestycji Browary Wrocławskie. W pierwszym kwartale 2018 r. Archicom wprowadził do sprzedaży ponad 120 lokali w kolejnych etapach osiedli Cztery Pory Roku i Słoneczne Stabłowice.

W ciągu ostatniego roku, pomimo wymagającego rynku udało nam się rozbudować bank ziemi o ok. 2.000 lokali i aktualnie mamy zabezpieczone grunty na budowę 6.300 lokali, czyli na prawie 4 lata działalności. Dzięki temu w najbliższych miesiącach rozszerzymy naszą ofertę zarówno o nowe inwestycje, jak i wzbogacimy realizowane już osiedla o kolejne etapy. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie Browarami Wrocławskimi rozpoczynamy właśnie przedsprzedaż kolejnego etapu tej inwestycji – apartamentów nad rzeką i komfortowych mieszkań zlokalizowanych w sercu inwestycji Niebawem będą dostępne także kolejne mieszkania na osiedlu Forma mówi Rafał Jarodzki, wiceprezes Zarządu Archicom. – Spodziewamy się, że uzupełnienie oferty oraz wzrost liczby mieszkań oferowanych na zaawansowanym etapie budowy pozwoli na realizację sprzedażowego celu Zarządu na rok 2018 – dodaje.

Grupa Archicom nieustannie monitoruje rynki pod kątem atrakcyjnych gruntów na wszystkich rynkach na których prowadzi działalność. Aktualnie w banku ziemi Grupy znajdują się grunty pozwalające na realizację łącznie ok. 6.300 lokali, które umożliwiają poszerzenie i dywersyfikację oferty mieszkaniowej w kolejnych latach. W 2017 r. Grupa zabezpieczyła grunty we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Gdyni na blisko 2.100 mieszkań oraz przejęła bank ziemi mLocum pozwalający na realizację ponad 900 lokali. W I kwartale 2018 r. zabezpieczone zostały dwa grunty we Wrocławiu pozwalające łącznie na budowę ok. 470 mieszkań oraz działka w Gdyni, na której możliwa będzie realizacja projektu na ok. 60 mieszkań.

Archicom rozwija również swoją działalność na rynku powierzchni komercyjnych i kontynuuje budowę City Forum – biurowca klasy A zlokalizowanego w centrum Wrocławia, którego budowa ruszyła w czerwcu 2017 r. W pierwszym kwartale 2018 r. deweloper wynajął ok. 550 mkw. w pierwszym z dwóch budynków kompleksu biurowego, a pierwszym najemcą został lider branży pośrednictwa finansowego firma NOTUS Finanse.

Zgodnie z polityką dywidendową Archicom regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami i przeznacza na ten cel co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto. W czerwcu 2017 r. Archicom wypłacił akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,80 zł/akcję, oraz dodatkowo w grudniu 2017 r. zaliczkę na dywidendę za 2017 r. w wysokości 0,21 zł na akcję. Łącznie do akcjonariuszy trafiło około 24 mln złotych.