Archicom dynamicznie zwiększa przychody i osiąga rekordowe wyniki sprzedażowe

  • Najlepszy kwartalny wynik sprzedaży – 366 sprzedanych lokali w I kw. 2017 r. tj o ponad 70% niż w I kw. 2016 r.
  • Przychody ze sprzedaży Grupy Archicom w I kw. 2017 r. wyniosły 50,9 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 2,9 mln zł.
  • Spółka wypłaci w 2017 r. dywidendę w wysokości 1,03 zł na akcję, co oznacza 12% wzrost w porównaniu do łącznej dywidendy wypłaconej w 2016 r. w wysokości 0,92 zł na akcję.
  • Celem Zarządu na 2017 r. jest sprzedaż 1.200 mieszkań, czyli o 27% więcej niż w 2016 r.

W pierwszym kwartale 2017 r. osiągnęliśmy znakomity wynik i sprzedaliśmy aż 366 lokali, czyli o ponad 70% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. Klienci doceniają naszą zdywersyfikowaną ofertą mieszkaniową, którą opieramy na sprawdzonych, funkcjonalnych układach mieszkań oraz starannie zaplanowanym zagospodarowaniu terenów wokół inwestycji mówi Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Zarządu Archicom. W osiąganiu coraz lepszych wyników sprzedaży w dalszym ciągu sprzyjają nam warunki rynkowe i duża dostępność kredytów. Mamy silne podstawy do optymizmu i zamierzamy w tym roku sprzedać 1.200 mieszkań – dodaje Prezes.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I kw. 2017 r.

Opis I kw. 2016 I kw. 2017 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 215 366 +70,2%
Liczba przekazanych mieszkań 17 167 882,4%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 9,8 50,9 +417,9%
EBITDA 0,4 5,0 +1280,4%
EBIT (0,7) 3,9
Zysk / (strata) netto (0,8) 2,9
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 41,8% 21,9% (19,9 pkt %)
Marża EBITDA 3,7% 9,8% 6,1 pkt %
Marża netto (8,2%) 5,8% 14,0 pkt %

Przychody Grupy wyniosły 50,9 mln zł i były wyższe o prawie 418% od 9,8 mln zł osiągniętych w I kw. 2016 r. Istotny wpływ na tak dynamiczny wzrost wartości przychodów miała duża liczba przekazań w I kw. 2017 r., w którym klucze do swoich mieszkań odebrało 167 klientów. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 21,9% i była niższa o prawie 20 pkt% od marży brutto osiągniętej w I kw. 2016 r. Marża brutto ze sprzedaży w pojedynczych kwartałach może podlegać istotnym wahaniom ze względu na różnice w marżach na poszczególnych lokalach mieszkalnych. Taka sytuacja miała miejsce zarówno w I kwartale 2016 r. kiedy to marża była bardzo wysoka – 41,8% jak i w I kwartale 2017 r. – marża 21,9% podczas gdy marża brutto ze sprzedaży w całym 2016 roku wyniosła 27,8%. W kolejnych kwartałach Zarząd spodziewa się wzrostu marży brutto ze sprzedaży. Grupa wypracowała w I kw. 2017 r. 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost wobec I kw. 2016 r., który został zakończony stratą netto na poziomie 0,8 mln zł. Podobnie jak w roku 2016 Grupa spodziewa się dużej ilości przekazań w IV kwartale i tym samym istotnego wpływu ostatnich 3 miesięcy roku na przychody i osiągane zyski. Taka sytuacja jest wynikiem harmonogramu realizacji inwestycji deweloperskich przez Grupę Archicom.

W pierwszym kwartale 2017 r. klienci tradycyjnie najchętniej wybierali mieszkania na osiedlu społecznym – Olimpia Port, na którym w pierwszych trzech miesiącach roku sprzedano ponad 90 mieszkań. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wieloetapowe projekty: Cztery Pory Roku, Róża Wiatrów czy Księżno.

Nasze przychody dynamicznie wzrosły, co było efektem dużej liczby przekazań mieszkań w I kw. 2017 r. Klienci odebrali w tym czasie 167 mieszkań, a naszym celem jest przekazanie w całym roku łącznie ok. 900 mieszkań – mówi Rafał Jarodzki, Wiceprezes Archicom. – Chcemy się dalej rozwijać i zwiększać skalę naszej działalności, zarówno we Wrocławiu, jak i w innych miastach. Nasz bank ziemi umożliwia budowę blisko 4 tys. mieszkań – dodaje.

Rosnąca oferta mieszkań

Archicom oferuje swoim klientom zakup mieszkania na jednym z kilkunastu projektów mieszkaniowych zlokalizowanych w najpopularniejszych dzielnicach Wrocławia. W ofercie na 30 kwietnia 2017 r. znajdowało się ponad 1 400 lokali, a deweloper zamierza w tym roku wprowadzić do sprzedaży łącznie około 1.500 mieszkań. W I kw. do oferty trafiło 140 lokali w ramach inwestycji Cztery Pory Roku i Olimpia Port, a w kwietniu rozpoczęto sprzedaż 210 mieszkań w inwestycji Księżno.

W lutym została kupiona kolejna działka w Krakowie pozwalającą na budowę około 85 mieszkań, a w kwietniu ostatecznie sfinalizowano transakcję zakupu gruntu na Krzykach, za który Archicom zapłacił 26,6 mln zł, a na którym powstanie 525 nowych mieszkań. Obie działki zasiliły atrakcyjny bank ziemi Spółki pozwalający na realizację łącznie około 3.950 mieszkań .

W czerwcu 2017 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową zespołu budynków biurowo-usługowych zlokalizowanych przy ul. Traugutta i Pułaskiego. Biurowiec City Forum powstanie w centrum miasta na doskonale wyeksponowanej działce przy zbiegu ulic Traugutta i Pułaskiego, w sąsiedztwie wrocławskiego Rynku. Deweloper ma już prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

Dywidenda

Archicom dzieli się zyskiem za swoimi akcjonariuszami i zgodnie z rekomendacją Zarządu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie dywidendy stanowiącej 50% skonsolidowanego zysku netto za 2016 r.

Nasi akcjonariusze otrzymali w 2016 r. w formie dywidendy łącznie 21,4 mln zł (0,92 zł/akcję), z czego 0,40 zł/akcję było zaliczką na poczet dywidendy za 2016 r. mówi Paweł Ruszczak, Członek Zarządu Archicom.W tym roku do inwestorów trafi dodatkowe 18,6 mln zł (0,80 zł/akcję) stanowiące 50% skonsolidowanego zysku netto za 2016 r. Naszą intencją jest także, podobnie jak w roku ubiegłym, wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na dywidendę za 2017 r. w wysokości 5,4 mln zł ( 0,23 zł/akcja).