Archicom: 423 mln przychodów i 81,8 mln zysku netto w trzech kwartałach 2019 r.

  • Przychody Grupy były wyższe o 92,6 % r/r, a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 31,1%
  • Zysk netto wzrósł o 416,2%
  • 1280 sprzedanych lokali w Polsce, 1232 podpisane akty notarialne i blisko 2100 lokali w ofercie (stan na 31.10.2019 r.)
  • Istotne zwiększenie banku gruntów, który zabezpiecza budowę ponad 7100 lokali
  • Sprzedaż budynku biurowego West House 1A wraz z gruntami

 Osiągnięte po trzech kwartałach wyniki są dla nas bardzo satysfakcjonujące. W perspektywie planów na kolejne lata bardzo istotne jest też dla nas zwiększenie banku ziemi, które pozwoli nam uzupełniać sukcesywnie ofertę we wszystkich miastach, w których jesteśmy obecni. Konsekwentnie chcemy realizować strategię umacniania pozycji w Polsce. W ostatnich miesiącach kupiliśmy działkę w Poznaniu na 1300 mieszkań oraz podpisaliśmy umowę Joint Venture na realizację projektu w Łodzi. Aktywnie działamy także na rynku biurowym. Kompleks City Forum jest prawie gotowy, kończymy komercjalizację pierwszego etapu. W sierpniu przeprowadziliśmy też udaną transakcję sprzedaży budynku West House 1A – mówi Rafał Jarodzki, wiceprezes zarządu Archicom– Obserwujemy, że klienci zaakceptowali obecny poziom cen mieszkań i mają świadomość, że jest on wynikiem sytuacji rynkowej (koszty wykonawstwa, malejąca dostępność gruntów i ich rosnące ceny). Jesteśmy oczywiście przygotowani na różne scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej, którą uważnie obserwujemy i między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na doprecyzowanie naszych tegorocznych celów. Spodziewamy się sprzedaży 1400-1500 mieszkań i przekazania 1300-1350 mieszkań – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za I-III kw. 2019 r.

Opis I-III kw.2019 I-III kw.2018 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 1167 1009 15,7%
Przekazania 1177 652 80,5%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 423,0 219,6 92,6%
EBITDA 113,5 24,4 365,2%
EBIT 111,6 22,9 387,3%
Zysk netto 81,8 15,9 416,2%
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 31,1% 25,1% 6,0 pkt%
Marża EBITDA 26,8% 11,1% 15,7 pkt%
Marża netto 19,3% 7,2% 12,1 pkt%

 

Przychody Grupy Archicom wyniosły 423,0 mln zł i były o 92,6% wyższe od 219,6 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., głównie z uwagi na większą liczba przekazanych mieszkań. W analizowanym okresie deweloper podpisał 1177 aktów notarialnych, wobec 652 w tym samym okresie 2018 r., co oznacza wzrost o 80,5%. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 6 pkt% r/r i wyniosła 31,1%.

W trzecim kwartale 2019 r. Grupa Archicom sprzedała 412 lokali, czyli o 13,5% więcej niż w trzecim kwartale 2018 r. Klientom przekazane zostało 290 mieszkań, co oznacza wzrost 59,3% r/r. Do 31 października sprzedano łącznie 1280 lokali i podpisano 1232 akty notarialne.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Archicom wyniósł 81,8 mln zł i był wyższy o 416,2% od 15,9 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa wypracowała wyższy o 387,3% EBIT i wyższą o 365,2% EBITDA, które wyniosły odpowiednio 111,6 i 113,5 mln zł. Wskaźniki rentowności Grupy utrzymują się na bardzo dobrych poziomach.

 Dobre wyniki i stabilna sytuacja finansowa umożliwiają nam konsekwentną realizację obowiązującej w Grupie polityki dywidendowej. W lipcu wypłaciliśmy naszym akcjonariuszom 29,5 mln zł dywidendy za 2018 rok, a we wrześniu zdecydowaliśmy o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za obecny rok, na którą przeznaczyliśmy kolejne 16,4 mln zł. Łącznie do naszych akcjonariuszy trafiło w tym roku prawie 46 mln zł, czyli 1,79 zł na każdą akcję – mówi Artur Więznowski, członek zarządu ds. finansowych.

Archicom pozostaje liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a poprzez działalność na pozostałych rynkach w Łodzi, Poznaniu i Trójmieście jest w pierwszej 6. deweloperów sprzedających najwięcej mieszkań w Polsce. W ofercie Grupy znajduje się obecnie blisko 2100 lokali. W tym roku rozpoczęta została realizacja trzech nowych projektów na terenie Wrocławia (Awipolis, Planty Racławickie i Akacjowy Zakątek) oraz jednego w Łodzi (Poleskie Ogrody). Do sprzedaży wprowadzone zostały także kolejne etapy inwestycji Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Olimpia Port, Słoneczne Stabłowice i ostatni etap realizowanej w Poznaniu inwestycji Przylesie Marcelin.

Bank ziemi umożliwia aktualnie realizację ponad 7100 mieszkań. W 2019 roku deweloper zabezpieczył grunty pod budowę ok 3000 mieszkań, z czego ponad 2000 poza Wrocławiem, na które wydał ponad 133 mln zł.  W lipcu 2019 r. Archicom Polska zawarł umowę Joint Venture przewidującą realizację projektu w Łodzi na 1100 mieszkań (aktualny udział Grupy w kapitale tego projektu wynosi 50%), a w październiku podpisał umowę zakupu nieruchomości w Poznaniu, w dzielnicy Grunwald, na której powstanie inwestycja mieszkaniowa na około 1300 lokali.

Grupa Archicom realizuje obecnie kompleks biurowy City Forum. Stopień komercjalizacji budynku City One uwzględniając podpisane umowy i listy intencyjne to aktualnie prawie 90%. W trakcie realizacji jest drugi z budynków – City 2, a zakończenie jego budowy planowane jest na drugą połowę 2020 r. W sierpniu 2019 r. deweloper sprzedał grupie GNT Ventures Properties budynek biurowy West House 1A wraz z gruntami. Transakcja ta wynika z realizacji strategii Grupy Archicom polegającej na realizacji projektów komercyjnych i ich sprzedaży do inwestorów zewnętrznych.

Grupa Archicom

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Grupa ma zabezpieczone grunty pozwalające na realizację 7100 mieszkań w kolejnych projektów.

Integralną częścią i jedną z istotnych przewag konkurencyjnych, obecnej na rynku od ponad 30 lat firmy jest własne biuro architektoniczne. Grupa specjalizuje się w projektowaniu i realizacji osiedli społecznych, które są dobrym miejscem do zamieszkania, a jednocześnie sprzyjają integracji i spędzaniu wolnego czasu. Grupa Archicom zrealizowała już ponad 160 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce.

Archicom zrealizował 6 projektów biurowych, a obecnie firma realizuje kompleks City Forum – kolejną inwestycję biurową klasy A w centrum Wrocławia, o łącznej powierzchni ok. 24.000 GLA. City One – pierwszy z dwóch budynków kompleksu otrzymał w marcu 2019 r. pozwolenie na użytkowanie.

Spółka jest notowana na GPW od marca 2016 r.

Kontakt dla mediów:

Michał Dalba

TAILORS Group

Tel: 533 33 97 70

E-mail: mdalba@tailorsgroup.pl