Archicom: 295,5 mln przychodów i 61,2 mln zysku netto w pierwszym półroczu 2019 r.

  • Przychody Grupy były wyższe o 93,8 % r/r, a zysk netto wzrósł o 345,5%
  • Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 29,3%
  • Rekordowy zysk netto, wyższy nawet od wypracowanego w całym 2017 i całym 2018 roku
  • 1001 sprzedanych lokali i i ponad 1900 lokali w ofercie (stan na 31.08.2019 r.)
  • Bank gruntów zabezpiecza budowę ponad 6300 lokali, w tym 3900 we Wrocławiu
  • Sprzedaż budynku biurowego West House 1A oraz położonych obok gruntów.

 

 Pierwsze półrocze tego roku było dla nas bardzo udane. Zysk netto, który wypracowaliśmy w tym okresie był wyższy nawet od rekordowych do tej pory wyników osiągniętych w całym 2017 czy 2018 roku. Dynamiczny wzrost przychodów i istotna poprawa wyników to przede wszystkim efekt zwiększenia liczby podpisanych aktów notarialnych. Pozytywnie na poziom przychodów wpłynęły też zmiany cen mieszkań. Utrzymaliśmy, a nawet poprawiliśmy bardzo dobrą marżę ze sprzedaży, która wyniosła 29,3%. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z osiąganych w tym roku wyników sprzedaży oraz z osiągnięć na rynku komercyjnym. Sprzedaliśmy budynek West House 1A, a realizacja i komercjalizacja City Forum idzie zgodnie z planem – mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Archicom Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest stabilna, a klienci decydują się na zakup mieszkania w obecnych realiach rynkowych, jeśli tylko otrzymają produkt wysokiej jakości i w atrakcyjnej lokalizacji. Dlatego kluczowe w osiągnięciu dobrych wyników sprzedaży jest dopasowanie oferty do potrzeb klientów. Poza kolejnymi etapami rozpoznawanych przez nabywców projektów osiedli społecznych, w tym roku uruchomiliśmy już trzy nowe projekty we Wrocławiu, a niedawno rozpoczęliśmy też realizację kolejnego projektu w Łodzi – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne i finansowe za pierwsze półrocze 2019 r.

Opis I pół. 2019 I pół. 2018 Zmiana r/r
Dane operacyjne (szt.)
Sprzedaż mieszkań 755 646 16,9%
Przekazania 887 470 88,7%
Dane finansowe (mln zł)
Przychody 295,5 152,5 93,8%
EBITDA 80,6 20,5 292,3%
EBIT 79,2 19,5 305,5%
Zysk netto 61,2 13,7 345,5%
Wskaźniki
Marża brutto ze sprzedaży 29,3% 27,0% 2,3 pkt%
Marża EBITDA 27,3% 13,5% 13,8 pkt%
Marża netto 20,7% 9,0% 11,7 pkt%

 

Przychody Grupy Archicom wyniosły 295,5 mln zł i były o 93,8% wyższe od 152,5 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. Wzrost przychodów spowodowany był przede wszystkim większą o 88,7% liczbą podpisanych aktów notarialnych. W pierwszym półroczu deweloper przekazał swoim klientom 887 mieszkań, wobec 470 w tym samym okresie 2018 r. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 2,3 pkt% r/r i wyniosła 29,3% i tym samym kolejny kwartał z rzędu utrzymała się na bardzo dobrym poziomie.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Archicom wyniósł 61,2 mln zł i był wyższy o 345,5% od 13,7 mln zł zysku wypracowanego w pierwszym półroczu. 2018 r. EBIT Grupy wzrósł o 305,5 % i wyniósł 79,2 mln zł, a EBITDA była wyższa o 292,3% i osiągnęła poziom 80,6 mln zł.

 Na wyniki i rentowność Grupy pozytywnie wpłynęła działalność segmentu komercyjnego szczególnie aktualizacja wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej City Forum One. Sprzedaż budynku West Forum 1A, przeprowadzona w sierpniu miała pozytywny wpływ na cash flow spółki w trzecim kwartale – mówi Paweł Ruszczak, członek zarządu Archicom.

Grupa Archicom sprzedała w pierwszym półroczu 2019 r. 755 lokali, czyli o 16,9% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r., a w trakcie wakacji nabywców znalazło kolejne 240 lokali. W ofercie sprzedaży znajduje się obecnie ponad 1900 lokali, w tym ponad 170 gotowych mieszkań. Archicom pozostaje liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, na którym oferuje swoim klientom szeroką i zdywersyfikowaną ofertę. Za pośrednictwem spółki zależnej Archicom Polska jest także obecny na rynkach lokalnych w Łodzi, Poznaniu i Trójmieście.

W 2019 roku deweloper zabezpieczył grunty umożliwiające budowę ponad 1800 mieszkań. Bank ziemi ma potencjał realizacji ponad 6300 mieszkań i pozwala uzupełniać ofertę mieszkaniową o kolejne atrakcyjne projekty. W tym roku do oferty trafiły mieszkania w trzech nowych projektach na terenie Wrocławia (Awipolis, Planty Racławickie i Akacjowy Zakątek) oraz jednego w Łodzi (Poleskie Ogrody). Do sprzedaży wprowadzone zostały także kolejne etapy inwestycji Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Olimpia Port oraz Słoneczne Stabłowice. Łącznie oferta została uzupełniona o prawie 1100 mieszkań. We wrześniu do sprzedaży trafi również ostatni etap osiedla Przylesie Marcelin w Poznaniu, którego budowa już się rozpoczęła.

W sierpniu 2019 r. Grupa Archicom sprzedała grupie GNT Ventures Properties budynek biurowy West House 1A wraz z gruntami. W portfolio Grupy Archicom znajduje się realizowany obecnie kompleks biurowy City Forum. Rozpoczął się proces przekazywania powierzchni budynku City One najemcom. Stopień komercjalizacji uwzględniając podpisane umowy i listy intencyjne to aktualnie prawie 90%. W trakcie realizacji jest drugi z budynków należących do kompleksu City Forum, a zakończenie budowy planowane jest na drugą połowę 2020 r.