Ustawa deweloperska a rynek mieszkaniowy

Opinie na temat wpływu regulacji wynikających z tzw. Ustawy Deweloperskiej na rynek mieszkaniowy są podzielone. Jedni komentatorzy piszą, że pozytywnie wpłynie na popyt, ponieważ obniży ryzyko, inni twierdzą, że będzie mniej mieszkań w ofercie, co niekorzystnie wpłynie na rynek.

Pokusiliśmy się o stworzenie krótkiej listy efektów, które mogą nastąpić po wprowadzeniu ustawy. Przewidywane konsekwencje Ustawy dla rynku mieszkaniowego w Polsce to:

  • Wzrost zaufania do rynku pierwotnego – być może przeniesienie się części klientów z rynku wtórnego na pierwotny – szczególnie tych mniej skłonnych do podejmowania ryzyka;
  • Większa możliwość porównania ofert przez klientów na podstawie ujednoliconego prospektu inwestycji;
  • Podwyższenie kosztów prowadzenia inwestycji przez dewelopera, co niekorzystnie może wpłynąć na ceny nowych inwestycji;
  • Wyeliminowanie z rynku małych graczy, często działających od lat szczególnie na mniejszych rynkach w mniejszych miastach, którzy przedstawiali klientom najbardziej ekonomiczną ofertę.
  • W rozmowach kuluarowych pojawiały się komentarze, że ta ustawa uderza właśnie w mniejszych deweloperów, ponieważ może nie być ich stać na sfinansowanie wszystkich wymaganych przez Ustawę elementów;
  • Przed wprowadzeniem Ustawy w życie wysyp nowych ofert i inwestycji na rynku, tak, aby ominąć objęcie ich mającymi wejść w życie zapisami;
  • W okresie kolejnych dwóch, trzech lat, znaczne skurczenie się oferty mieszkaniowej za sprawą niewprowadzania na rynek nowych inwestycji, które miałyby już być objęte Ustawą.

Dlaczego ma się tak stać? Albo mechanizmy bankowo-urzędowe nie będą przygotowane do wprowadzenia narzędzi potrzebnych do realizacji inwestycji wg zasad opartych o nową ustawę, albo cześć deweloperów nie będzie w stanie spełnić wymogów w niej zapisanych. Przysłuchujemy się także komentarzom sektora finansowego. Tutaj zdania również są podzielone – fachowcom trudno wydać jednoznaczne sądy na temat tego, jak wejście w życie Ustawy Deweloperskiej wpłynie na rynek kredytów hipotecznych.

Przykład 1: Wypowiedź Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza ze Związku Banków Polskich.

Przykład 2: Ciekawy jest także głos innego, mniejszego dewelopera:

Archicom już przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy, choćby poprzez obsługiwanie inwestycji przez rachunki zbieżne z tymi, jakie przewidują zapisy, rzetelne informowanie klienta (co będzie musiało znaleźć się w prospektach informacyjnych) czy możliwość podpisania umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

Czytaj więcej o nowej ustawie.

 

 

 

About Author

Tomasz Sujak

Cała swoją karierę zawodową poświęciłem marketingowi i obsłudze klienta. Natomiast od 14 lat związany jestem z rynkiem nieruchomości i Grupą Archicom. Jestem absolwentem Podyplomowych Studiów Developerskich na Uniwersytecie Warszawskim. Fascynuje się poglądami Adama Smitha, Petera Drucker’a, będąc głęboko przekonanym, iż mechanizmy wolnorynkowe możliwie jak najmniej skrępowane różnymi regulacjami, oraz konkurencja, mają zbawienny wpływ na dobrobyt . Blog Archicomu, to pierwsza moja próba regularnego pisania osobistych doświadczeń związanych z rynkiem nieruchomości, po której spodziewam się wielu ciekawych dyskusji i informacji zwrotnych z rynku.