technologie Archive

Niezbędna jak powietrze, czyli o wentylacji mieszkań. cz. 2 z 3

Stosowane rozwiązania związane z zapewnieniem niezbędnej wymiany powietrza w mieszkaniach Wentylacja grawitacyjna: – jak w przypadku każdej zorganizowanej wymiany powietrza składa się ona z dwóch elementów: instalacji odpowiedzialnej za wywiew (murowane kanały w ścianach budynku) oraz instalacji odpowiedzialnej za dostarczanie

Ulubiona temperatura w domu

Zadaniem głowic termostatycznych jest regulacja i utrzymanie na żądanym poziomie temperatury w pomieszczeniach wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Ustawodawca zadbał o to, aby przez  wychładzanie jednego mieszkania nie pogarszać komfortu cieplnego sąsiadów. Formalnie kwestię tę reguluje to Rozporządzenia Ministra Infrastruktury