Krzyki – racjonalny wybór czy wrocławska moda?

osiedle Cztery Pory Roku

Gdy mowa o Krzykach, nie sposób nie dostrzec ich oczywistych walorów. To dzielnica z pełną infrastrukturą, licznymi parkami, dobrze rozwiniętą siecią komunikacji. Wszystkie zakątki mają swoje zaplecza usług, szkół i przedszkoli. Z punktu widzenia nieruchomości, to ciągle największy i bardzo

Program MdM – duch minionej epoki.

W 2013 roku rząd przyjął ustawę o pomocy państwa przy kupowaniu pierwszego mieszkania, tzw. program MdM. Cel ustawy brzmi obiecująco, natomiast sposób jej realizacji musi się kojarzyć z minioną epoką. Wówczas mieliśmy ceny regulowane, ceny urzędowe i jeszcze parę innych

Co „uregulowała” ustawa deweloperska?

Ustawa deweloperska skutecznie zniechęciła do budowania nowych mieszkań Wkraczając w rok 2013 we Wrocławiu można było przebierać w ponad 10 000 ofert nowych mieszkań. Teraz jest ich 40 % mniej. Obecny wolumen ofertowy to 5800 mieszkań. Z jednej strony, jest