Notowania akcji

Kurs15.40
Zmiana procentowa0.00%
Kurs odniesienia15.40
Wolumen0
Obrót (tys.)0.00
Kurs minimalny15.40
Kurs maksymalny15.40
Kurs 15.40
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 15.40
Wolumen 627
Obrót (tys.) 9.46
Kurs minimalny 15.00
Kurs maksymalny 15.45
Kurs 15.40
Zmiana procentowa -3.08%
Kurs odniesienia 15.74
Wolumen 84425
Obrót (tys.) 1329.92
Kurs minimalny 14.85
Kurs maksymalny 16.00
Kurs 15.40
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 15.40
Wolumen 370497
Obrót (tys.) 5960.20
Kurs minimalny 14.05
Kurs maksymalny 17.00
Kurs 15.40
Zmiana procentowa 0.00%
Kurs odniesienia 15.40
Wolumen 1151518
Obrót (tys.) 16422.05
Kurs minimalny 13.21
Kurs maksymalny 17.00

Kalendarium

  • 11.04.2017 r. – Raport roczny – skonsolidowany za 2016r.
  • 11.04.2017 r. – Raport roczny – jednostkowy za 2016r.
  • 30.05.2017 r. – Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017r.
  • 15.09.2017 r. – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017r.
  •  29.11.2017 r. – Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017r.

 

 

Ład korporacyjny

Zamierzamy stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 uwzględniając zastrzeżenia wskazane poniżej. Pełna treść zasad GPW znajduje się na stronie internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw.

Szczegółowy zakres stosowania Dobrych Praktyk dostępny jest tutaj >>tutaj<<.

Dokumenty korporacyjne do pobrania

Statut spółki

Zasady Ładu Korporacyjnego

Rekomendacje

Data Instytucja wydająca Rekomendacja Cena docelowa Link
15.09.2016 Vestor DM 22,50 Pobierz >>