Rozwiązania Archive

Sieć internetowa na osiedlu Cztery Pory Roku najlepszą w Polsce! Wywiad z Tomaszem Giełdą z CPRNet

Rozmowę z Tomaszem Giełdą członkiem zespołu CPRNet przeprowadził Tomasz Sujak. T.S: Sieć CPRNet reklamuje się jako najlepsza w Polsce wg rankingu Speedtest.net. Jest jednak wiele rankingów sieci, dlaczego akurat temu wierzyć? T.G: Naszym użytkownikom, którzy sprawdzają jakość swojego łącza internetowego

Inwestycje deweloperskie zwiększają wartość zasobów miejskich

W dzisiejszych czasach praktycznie trudno jest wyobrazić sobie inwestycję deweloperską w ramach, której inwestor nie realizuje inwestycji infrastrukturalnych podnoszących publiczną wartość użytkową miasta. To, czego dotyczy zaangażowanie dewelopera uzależnione jest od potrzeb i warunków lokalnych danej inwestycji. Najczęściej jednak, są

Niezbędna jak powietrze, czyli o wentylacji mieszkań. cz 3 z 3.

Stosowane rozwiązania związane z zapewnieniem niezbędnej wymiany powietrza w mieszkaniach. Wentylacja mechaniczna: – z uwagi na naturalne ograniczenia wentylacji grawitacyjnej, tj. łatwość zaburzenia skuteczności działania oraz ograniczone działanie latem, coraz częściej stosuje się wentylację mechaniczną. W budownictwie mieszkaniowym najczęściej, polega

Niezbędna jak powietrze, czyli o wentylacji mieszkań. cz. 2 z 3

Stosowane rozwiązania związane z zapewnieniem niezbędnej wymiany powietrza w mieszkaniach Wentylacja grawitacyjna: – jak w przypadku każdej zorganizowanej wymiany powietrza składa się ona z dwóch elementów: instalacji odpowiedzialnej za wywiew (murowane kanały w ścianach budynku) oraz instalacji odpowiedzialnej za dostarczanie

Co może oznaczać standard wykończenia mieszkania. cz. 3 z 3

Apartamentowiec czy zwykły budynek? Większość firm deweloperskich oferuje podstawowy zakres wykończenia określany mianem „standardu deweloperskiego”. Część rozszerza jego zakres, uzupełniając o dodatkowe elementy lub stosując wyższej klasy rozwiązania materiałowe i technologiczne, określając go jako tak zwany „podwyższony standard deweloperski”. Coraz

Różnice pomiędzy projektowaną a rzeczywistą powierzchnią użytkową mieszkań – polemika

Ciekawy głos w tej dyskusji zabrał przedstawiciel środowiska architektów Jakub  Wacławek, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jest to kolejny głos fachowca , który tym razem analizuje problem z pozycji odpowiedzialnego projektanta.  Autor uzasadnia potrzebę wprowadzenia zmian do ustawy, dopuszczających

Ulubiona temperatura w domu

Zadaniem głowic termostatycznych jest regulacja i utrzymanie na żądanym poziomie temperatury w pomieszczeniach wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania. Ustawodawca zadbał o to, aby przez  wychładzanie jednego mieszkania nie pogarszać komfortu cieplnego sąsiadów. Formalnie kwestię tę reguluje to Rozporządzenia Ministra Infrastruktury